head

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ประมวลภาพบรรยากาศโรงเรียนหนองแซงวิทยาคม

ภาพในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสามารถติดตามได้จากทาง Facebook Fan Page โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม

 

 

ข่าวโรงเรียน

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

 

 

ข่าวด่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม

 


โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม ตำบลหนองแซง

อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

Nong Saeng Wittayakhom School

E-Mail nswkk2@nswkk2.ac.th

นายศักดา ศรีผาโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

สพป ขอนแก่น เขต 2